Hình ảnh vinh danh

Best Sales PQR 2019 - Trần Thị Thuỳ DươngBest sales PQR 2019
TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG (Ms)

BỮA TIỆC TẤT NIÊN 2018 ĐẦY Ý NGHĨA VÀ CẢM XÚC CỦA PQR CORP NGÀY 21/1/2019

Best sales PQR 2018
TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG (Ms)