PQR – Bước qua 2019, với định hướng phát triển đội ngũ nhân sự vững mạnh, Ban Giám đốc PQR đã quyết định hỗ trợ toàn bộ các nhân viên Kinh doanh Công ty tham dự các khóa học để giúp nâng cao kỹ năng và có cái nhìn đa chiều hơn trong công việc của mình.

Đây là những khóa học nền tảng giúp mỗi bạn Kinh doanh PQR có định hướng đúng đắn trong công việc làm Sale BĐS và và có ý chí quyết tâm trong việc theo đuổi nghề.

NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐƯỢC ĐÀO TẠO NHỮNG GÌ KHI ĐẾN VỚI PQR

NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐƯỢC ĐÀO TẠO NHỮNG GÌ KHI ĐẾN VỚI PQRNHÂN VIÊN KINH DOANH ĐƯỢC ĐÀO TẠO NHỮNG GÌ KHI ĐẾN VỚI PQR

NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐƯỢC ĐÀO TẠO NHỮNG GÌ KHI ĐẾN VỚI PQR

NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐƯỢC ĐÀO TẠO NHỮNG GÌ KHI ĐẾN VỚI PQR

NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐƯỢC ĐÀO TẠO NHỮNG GÌ KHI ĐẾN VỚI PQR
Tinh thần tập trung của tất cả mọi người để đạt được hiệu quả tốt nhất sau khóa học

Trong 4 ngày từ 16/2 – 19/2/2019 toàn bộ các nhân viên Kinh doanh PQR đã tham gia các khóa học này vô cùng hào hứng, sôi nổi với một tinh thần ham học hỏi đã mang về cho mình lượng kiến thức bổ ích để có thể áp dụng vào công việc hiện tại.

NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐƯỢC ĐÀO TẠO NHỮNG GÌ KHI ĐẾN VỚI PQR

NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐƯỢC ĐÀO TẠO NHỮNG GÌ KHI ĐẾN VỚI PQR

NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐƯỢC ĐÀO TẠO NHỮNG GÌ KHI ĐẾN VỚI PQR

NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐƯỢC ĐÀO TẠO NHỮNG GÌ KHI ĐẾN VỚI PQR

NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐƯỢC ĐÀO TẠO NHỮNG GÌ KHI ĐẾN VỚI PQR
Trao đổi với Thầy giáo để có thể tìm ra hướng giải quyết hợp lý

Ban Giám đốc PQR mong muốn sau khi khóa học kết thúc, mỗi nhân viên sẽ có thể tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì và tập trung phát triển bản thân để có thể mang lại lợi ích cho bản thân cũng như mang lại hiệu quả công việc tốt nhất.