Tổng Công ty Điện lực miền Nam đang triển khai đầu tư xây dựng 6 công trình đường dây, trạm biến áp 110 – 220 kV trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Tổng mức đầu tư cho 6 công trình điện khoảng 3.300 tỷ đồng, nhằm đảm bảo yêu cầu cung cấp điện liên tục và ổn định, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội đảo ngọc này.

Thi công trạm biến áp Phú Quốc
Thi công trạm biến áp

Theo Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam, công trình trạm biến áp 110 kV Nam Phú Quốc có tổng mức đầu tư 61,2 tỷ đồng, công suất 2 x 63 MVA, giai đoạn 1 lắp đặt 1 máy 63 MVA; đường dây 110 kV Phú Quốc – Nam Phú Quốc, tổng mức đầu tư 597,7 tỷ đồng, chiều dài 19,9 km gồm: đoạn 2 mạch, 4 mạch và đoạn cáp ngầm; trạm biến áp 110 kV Bắc Phú Quốc, tổng mức đầu tư 71 tỷ đồng, công suất 2 x 63 MVA, giai đoạn 1 lắp đặt 1 máy 63 MVA; đường dây 110 kV Phú Quốc – Bắc Phú Quốc, tổng mức đầu tư 184,7 tỷ đồng, chiều dài đường dây 20,7 km, 2 mạch; trạm ngắt 110 kV Phú Quốc, tổng mức đầu tư 156 tỷ đồng; đường dây 220 kV Kiên Bình – Phú Quốc, tổng mức đầu tư 2.212,3 tỷ đồng, chiều dài đường dây trên không 80,4 km, 2 mạch, từ phía bờ trong đất liền xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương vượt biển ra đảo Phú Quốc.

Theo ông Võ Quốc Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam, các công trình đường dây và trạm biến áp 110 kv- 220 kV khởi công đồng bộ năm 2018 và đóng điện đưa vào vận hành các công trình 110 kV trong năm 2018.

Tuy nhiên, khó khăn và bất cập trong triển khai các dự án điện này là vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng, nhiều chủ đất không hợp tác, huyện Phú Quốc chưa ban hành quyết định thông báo thu hồi đất cho công trình đến hộ dân để làm cơ sở kiểm đếm, lập phương án bồi thường. Quá trình triển khai thi công các hạng mục của công trình sẽ ảnh hưởng đến rừng phòng hộ; trở ngại vị trí móng trụ và nhà trong hành lang,…

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng chỉ đạo huyện Phú Quốc phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miền Nam đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ về yêu cầu, mục đích, lợi ích của việc xây dựng các công trình điện để có sự đồng thuận, chấp hành tốt, nhất là những hộ dân trong khu vực dự án phải bồi thường, giải tỏa di dời.

Ban hành quyết định bồi thường, thu hồi đất cho công trình đến hộ dân để làm cơ sở kiểm đếm, lập phương án bồi thường gắn với tích cực giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư,…

Nguồn: bnews.vn