PQR – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến trước việc tỉnh Kiên Giang đề nghị dừng quy hoạch đảo Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế…

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang lập mới kế hoạch quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc thành đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (đặc khu kinh tế), theo văn bản số 739, vào tháng 6/2018 của Thủ tướng. Quy hoạch được đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch có liên quan và quy định của pháp luật đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lập kế hoạch Quy hoạch tỉnh kiên Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn cho đến năm 2050 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 và quy định của pháp luật về quy hoạch.

Phú Quốc tiếp tục được quy hoạch thành khu kinh tế đặc biệt trong thời gian tới

Trước đó, vào đầu tháng 7/2019, UBND tỉnh Kiên Giang đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc lập quy hoạch đảo Phú Quốc theo hướng là khu kinh tế. Trong văn bản, UBND tỉnh Kiên Giang cho biết từ tháng 8/2018, Thủ tướng đã đồng ý với chủ trương và cho phép tỉnh Kiên Giang lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tại đảo Phú Quốc với định hướng trở thành đặc khu kinh tế. Sau đó, địa phương cũng đã thực hiện một số thủ tục lập quy hoạch, tuy nhiên cho đến nay vẫn gặp một số khó khăn và vướng mắc trong bối cảnh dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt mà vẫn chưa được Quốc hội dự kiến thời gian thông qua.

Bên cạnh đó, tỉnh Kiên Giang cũng cho biết đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc cho đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2004, đến nay không còn phù hợp với thực tế đang phát triển tại huyện đảo này. Đáng chú ý là theo Luật Quy hoạch, việc xây dựng quy hoạch cấp huyện sẽ được tích hợp vào quy hoạch tỉnh có nhiều mục tiêu và chỉ tiêu kinh tế – xã hội tại đảo Phú Quốc hiện đã vượt quy hoạch được duyệt. Văn bản của UBND tỉnh Kiên Giang cho rằng, nếu chờ quy hoạch tỉnh được lập theo Luật Quy hoạch sẽ rất khó khăn cho Phú Quốc trong định hướng tiếp tục các mục tiêu, phương hướng phát triển hiện tại, cản trở quá trình thu hút đầu tư vào đảo Phú Quốc.

Từ những yếu tố trên, UBND tỉnh Kiên Giang cũng kiến nghị Thủ tướng sẽ cho tạm dừng việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đảo Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế cho đến khi Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua. Đồng thời, cũng đề nghị được lập mới quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đảo Phú Quốc theo hướng quy hoạch khu kinh tế Phú Quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

WordPress Video Lightbox Plugin