Video tiến độ dự án

Tiến độ Dự án Sun Grand City New An Thới – Tháng 09/2020

Tiến độ Dự án Phu Quoc Marina – Tháng 05/2020

Tiến độ dự án Sun Grand City New An Thới – Tháng 05/2020

Tiến độ dự án Shophouse Địa Trung Hải Phú Quốc – Tháng 05/2020

Tiến độ Dự án Shop VinWonder Phú Quốc – Tháng 05/2020

Tiến độ Dự án Movenpick Phú Quốc – Tháng 03/2020

Tiến độ Dự án Movenpick Phú Quốc - Tháng 11/2019

Tiến độ Dự án Movenpick Phú Quốc – Tháng 11/2019

Tiến độ Phu Quoc Marina Square Tháng 11/2019

Tiến độ Phu Quoc Marina Square Tháng 11/2019

Tiến độ Dự án Movenpick Phú Quốc - Tháng 7/2019

Tiến độ Dự án Movenpick Phú Quốc – Tháng 7/2019

Tiến Độ Dự Án Phu Quoc Marina Tháng 06/2019

Tiến Độ Dự Án Phu Quoc Marina Tháng 06/2019

Tiến Độ Dự Án Phu Quoc Marina Tháng 03/2019

Tiến Độ Dự Án Phu Quoc Marina Tháng 03/2019

Tiến Độ Dự Án Phu Quoc Marina Tháng 11/2018

Tiến Độ Dự Án Phu Quoc Marina Tháng 11/2018